The application of Gabor transformation in the harmonic analysis of corrosion processes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The application of Gabor transformation in the harmonic analysis of corrosion processes.

Abstrakt

Zaproponowana została nowa metoda analizy widmowej niestacjonarnych procesów korozyjnych. Analizie poddany został układ modelujący pierwszorzędową reakcję elektrodową. Wykazano, że w przypadku pobudzenia układu liniowo zmieniającym się potencjałem z nałożoną składową sinusoidalną przekształcenie Fouriera nie odzwierciedla zmian amplitudy powstających składowych harmonicznych. Jako rozwiązanie zaproponowana została analiza wykorzystująca transformację Gabora. Zastosowanie powyższej techniki umożliwiło uzyskanie prawidłowego obrazu zmian amplitudy składowych prądu. Otrzymane rezultaty potwierdzają użyteczność proponowanej metody w analizie harmonicznej procesów korozyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS nr 50, strony 193 - 200,
ISSN: 0003-5599
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak A.: The application of Gabor transformation in the harmonic analysis of corrosion processes. // ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS. -Vol. 50., nr. 3 (2003), s.193-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi