The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels

Abstrakt

Tunele drogowe są najbardziej wrażliwymi za zakłócenia, spowodowane wypadkami drogowymi, elementami sieci drogowej. Najpoważniejszymi wypadkami w tych obiektach są zdarzenia z udziałem samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne. Od kilku lat zatem rozwijane są w Europie metody analizy ryzyka i budowane narzedzia do zarządzania ryzykiem w tunelach drogowych. W Polsce zaczyna się budować tunele drogowe, a problem bezpieczeństwa w tych obiektach jest jeszcze mało rozpoznany.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 3, strony 247 - 256,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: The application of risk analysis in the assessment and management of road safety in road tunnels// Journal of KONBiN. -Vol. 3., nr. nr 3=6 (2008), s.247-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi