The bismuth atom neighbourhood in bismuth-silicate glasses from X-ray absorption experiment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The bismuth atom neighbourhood in bismuth-silicate glasses from X-ray absorption experiment

Abstrakt

Praca zawiera wyniki strukturalnej analizy EXAFS lokalnego otoczenia atomów bizmutu w krystalicznym tlenku bizmutu (odmiana alfa) i w szklach bizmutowo-krzemianowych o składzie xBi2O3 (1-x)SiO2,x=0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Analizę XA- FS realizowano w oparciu o metodę GNXAS. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Molecular Physics Reports nr 36, strony 133 - 139,
ISSN: 1505-1250
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Witkowska A., Rybicki J., Murawski L., Di C.: The bismuth atom neighbourhood in bismuth-silicate glasses from X-ray absorption experiment// Molecular Physics Reports. -Vol. 36., (2002), s.133-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi