The chaperone-usher pathway of bacterial adhesin biogenesis - from molecular mechanism to strategies of anti-bacterial prevention and modern vaccine design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The chaperone-usher pathway of bacterial adhesin biogenesis - from molecular mechanism to strategies of anti-bacterial prevention and modern vaccine design

Abstrakt

System chaperone-usher (białko opiekuńcze-białko kanałotwórcze) warunkuje biogenezę powierzchniowych struktur adhezyjnych, odpowiedzialnych za wirulencję wielu bakterii gram-ujemnych. Powyższy mechanizm został zbadany na poziomie strukturalnym w przypadku różnych gatunków bakterii patogennych. Celem powyższej pracy było przedstawienie molekularnego mechanizmu biogenezy struktur adhezyjnych na bazie systemu chaperone-usher. Otrzymane dane pozwalają na zaproponowanie potencjalnych strategii warunkujących zapobieganie infekcjom bakteryjnym. Dodatkowo, specyficzne właściwości polimerycznych struktur adhezyjnych (pile i fimbrie)systemu chaperone-usher warunkują ich wykorzystanie jako efektywnych i bezpiecznych szczepionek rekombinowanych, zawierających heterogenne epitopy, zamplifikowanych w tysiącach kopii na powierzchni komórek bakteryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Piątek R., Zalewska-Piątek B., Bury K., Kur J.: The chaperone-usher pathway of bacterial adhesin biogenesis - from molecular mechanism to strategies of anti-bacterial prevention and modern vaccine design// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi