The Chemistry of Mycophenolic Acid-Synthesis and Modifictions Towards Desired Biological Activity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Chemistry of Mycophenolic Acid-Synthesis and Modifictions Towards Desired Biological Activity

Abstrakt

Dokonano przeglądu literatury chemicznej na temat metod syntezy kwasu mykofenolowego oraz jego pochodnych, a także zależności pomiędzy ich strukturą i aktywnością biologiczną.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY nr 17, strony 1926 - 1941,
ISSN: 0929-8673
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cholewiński G., Małachowska-Ugarte M., Dzierzbicka K.: The Chemistry of Mycophenolic Acid-Synthesis and Modifictions Towards Desired Biological Activity// CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 17, (2010), s.1926-1941
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi