The common effect of hydrophobic and electrophilic types of hydration dependent on protonation in the sec-butyloamine/HCl/H2O system studied by FTIR spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The common effect of hydrophobic and electrophilic types of hydration dependent on protonation in the sec-butyloamine/HCl/H2O system studied by FTIR spectroscopy

Abstrakt

Zbadano hydratację sec-butyloaminy w zależności od pH roztworów wodnych przy pomocy spektoskopii FTIR, z zastosowaniem techniki rozcieńczenia izotopowego HDO w H2O. Dane widmowe poddano analizie przy pomocy ilościowej metody widm różnicowych. Stwierdzono, iż wiązania wodorowe cząsteczek wody tworzących klatratopodobną otoczkę hydratacyjną wokół aminy ulegają wzmocnieniu na skutek oddziaływania z grupą elektrofilową aminy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gojło E., Śmiechowski M., Stangret J.: The common effect of hydrophobic and electrophilic types of hydration dependent on protonation in the sec-butyloamine/HCl/H2O system studied by FTIR spectroscopy// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi