The complexity of the T-coloring problem for graphs with small degree. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The complexity of the T-coloring problem for graphs with small degree.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS strony 361 - 369,
ISSN: 0166-218X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Giaro K., Janczewski R., Małafiejski M.: The complexity of the T-coloring problem for graphs with small degree. // DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. -., nr. 129 (2003), s.361-369
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Meta Tagi