The Concept of a Methodology for Selecting the Optimal Parameters of Heat Received from a Nuclear Power Plant Operating in a Partial Cogeneration Mode - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Concept of a Methodology for Selecting the Optimal Parameters of Heat Received from a Nuclear Power Plant Operating in a Partial Cogeneration Mode

Abstrakt

The paper presents the concept of the objective function which is to allow the selection of optimal parameters of the district heating system using a nuclear power plant operating in partial cogeneration mode. The concept is based on research carried out a number of years ago. The size of annual expenses was proposed as the objective function, which allows to compare the operation of a nuclear power plant in partial cogeneration with selected variants of supply to the heating system (combined heat and power station or conventional power plant and a conventional heating station). The analysis allows selecting the optimal structure of the heat supply system, which will provide the highest economic efficiency.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 64 - 70,
ISSN: 2300-3022
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Minkiewicz T., Reński A.: The Concept of a Methodology for Selecting the Optimal Parameters of Heat Received from a Nuclear Power Plant Operating in a Partial Cogeneration Mode// Acta Energetica. -., nr. 1/30 (2017), s.64-70
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12736/issn.2300-3022.2017106
Bibliografia: test
 1. S. Andrzejewski and J. Troszkiewicz, "Elektrociepłownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym -koszty wytwarzania energii cieplnej w ECJ" [Nuclear power plants in the power system -costs of generating heat in a NPC], International Heating Conference, 6 April 1976, Warszawa.
 2. AREVA, AREVA Design Control Document Rev. 5 -Tier 2 Chapter 10 -Steam and Power Conversion System, Accession Number: ML13261A551, Figures for Section 10.1 (2 page(s), 7/19/2013) [on- line], http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1326/ML13261A551.html [accessed: 09.2013].
 3. Fuel and energy management in 2014-2015, Central Statistical Office, Warszawa 2016. otwiera się w nowej karcie
 4. M. Jaskólski et al., "Profitability Criteria of Partial Cogeneration in Nuclear Power Plant", "Rynek Energii" [Energy Market], No. 5, 2014, pp. 141-147. otwiera się w nowej karcie
 5. M. Jaskólski, A. Reński and T. Minkiewicz, "Thermodynamic and eco- nomic analysis of nuclear power unit operating in partial cogenera- tion mode to produce electricity and district heat", 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2016, Katowice. otwiera się w nowej karcie
 6. J. Marecki et al., "Analiza warunków lokalizacyjnych elektrociepłowni jądrowych w aspektach ochrony środowiska i możliwości transportu ciepła dla odbiorców bytowo-komunalnych" [Analysis of location conditions of nuclear power plants in the aspects of environmental protection and the possibility of transporting heat to households], Institute of Electrical and Control Engineering at Gdańsk University of Technology, November 1978, Gdańsk.
 7. Results of the strategic environmental impact assessment and justifi- cation for the selection of the Polish Nuclear Power Program, Ministry of Energy [online], http://www.me.gov.pl/files/upload/10960/ Podsumowanie%20OOS%20PPEJ.doc [accessed: 10.2016]. otwiera się w nowej karcie
 8. Andrzejewski S. i Troszkiewicz J., Elektrociepłownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym -koszty wytwarzania energii cieplnej w ECJ, Mi ę d z y n aro d ow a Kon fe re n c j a Ciepłownictwa, Warszawa, 6.04.1976.
 9. AREVA, AREVA Design Control Document Rev. 5 -Tier 2 Chapter 10 - Steam and Power Conversion System, Accession Number: ML13261A551, Figures for Section 10.1 (2 page(s),
 10. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016. otwiera się w nowej karcie
 11. Jaskólski M. i in., Profitability Criteria of Partial Cogeneration in Nuclear Power Plant, Rynek Energii 2014, nr 5, s. 141-147. otwiera się w nowej karcie
 12. Jaskólski M., Reński A. i Minkiewicz T., Thermodynamic and economic analysis of nuclear power unit operating in partial cogeneration mode to produce elec- tricity and district heat, 4th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2016, Katowice 2016. otwiera się w nowej karcie
 13. Marecki J. i in., Analiza warunków loka- lizacyjnych elektrociepłowni jądro- wych w aspektach ochrony środo- wiska i możliwości transportu ciepła dla odbiorców bytowo-komunalnych, Instytut Elektroenergetyki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1978.
 14. Wyniki strategicznej oceny oddziały- wania na środowisko oraz uzasadnienie wyboru Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Energii [online], http://www.me.gov.pl/files/upload/10960/ Podsumowanie%20OOS%20PPEJ.doc [dostęp: 10.2016]. otwiera się w nowej karcie
 15. Minkiewicz T., Reński A., Nuclear power plant as a source of electrical energy and heat, Archiwum Energetyki 2011, t. XLI, nr 3-4, s. 155-166. otwiera się w nowej karcie
 16. Reński A., Wybór podstawowych para- metrów elektrociepłowni jądrowej, Archiwum Energetyki 1983, t. XII, nr 1-2, s. 71-86.
 17. Reński A. i in., Nuclear Co-generation - The Analysis of Technical Capabilities and Cost Estimates, Acta Energetica 2016, No. 3/28, s. 121-127. otwiera się w nowej karcie
 18. Energetyka cieplna w liczbach - 2015, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2016. otwiera się w nowej karcie
 19. Tomasz Minkiewicz mgr inż. Politechnika Gdańska e-mail: tomasz.minkiewicz@pg.gda.pl otwiera się w nowej karcie
 20. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Obecnie wykładowca w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Obszary zainteresowania: elektrownie cieplne, elektrownie jądrowe, kogeneracja oraz systemy ciepłownicze. otwiera się w nowej karcie
 21. Andrzej Reński dr hab. inż. Politechnika Gdańska e-mail: andrzej.renski@pg.gda.pl otwiera się w nowej karcie
 22. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej (1969). Obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (1981), a stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej (2003). W latach 2007-2016 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. otwiera się w nowej karcie
 23. Obszary jego zainteresowań to: energetyka cieplna -budowa i modelowanie urządzeń energetycznych elektrowni i elektrociepłowni klasycznych i jądrowych oraz optymalizacja rozwoju systemów ciepłowniczych. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi