The criteria for evaluation and selection the best tender applied by the authorities in Poland and selected EU countries - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The criteria for evaluation and selection the best tender applied by the authorities in Poland and selected EU countries

Abstrakt

The aim of the regulation in EU countries concerning public procurement is to ensure efficient spending of funds by evaluating and choosing the most advantageous offer. The aim of the conducted research is to determine the extent the Polish contracting entities benefit from the possibility of broad selection of various criteria for tender evaluation. On the basis of the analysis of 500 notices on work procedures conducted in the third quarter of 2016 - the third quarter of 2017 in open and restricted tenders in Poland and 500 tenders in open and restricted proceedings in five selected EU countries, the authors compared and classified of applied the practical criteria to evaluate and select the best offer. In order to collect the information presented in the article, the authors applied the documentary method using domestic and foreign literature regarding the subject and official publications.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 3

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
MATEC Web of Conferences nr 219, wydanie MATEC Web Conf. Volume 219, 2018 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers (BalCon 2018), strony 1 - 8,
ISSN: 2261-236X
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Grzyl B., Apollo M., Miszewska-Urbańska E., Kristowski A.: The criteria for evaluation and selection the best tender applied by the authorities in Poland and selected EU countries// MATEC Web of Conferences -Vol. 219, (2018), s.1-8
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1051/matecconf/201821904006
Bibliografia: test
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. otwiera się w nowej karcie
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. otwiera się w nowej karcie
 3. D. Łapacz, International Business and Global Economy, Zamówienia publiczne w UE - analiza porównawcza procedur w wybranych państwach członkowskich, 34, 67-77, (2015)
 4. B. Wieczerzyńska, Rocznik Administracji Publicznej, Efektywność zamówień publicznych w wymiarze prawnym, ekonomicznym i społecznym, 2, 558-570, (2016) otwiera się w nowej karcie
 5. J. Szymonek, Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce: możliwości, bariery, strategie, (2017)
 6. E. Dziawgo, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Realizacja strategii "Europa 2020" w krajach Unii Europejskiej, 478, (2017) otwiera się w nowej karcie
 7. M. Wojcińska, D. Wojciński, Kontrola Państwowa, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych-szanse na upowszechnienie ważnych rozwiązań, 62 (2(373)), 113-126 (2017)
 8. B. Grzyl, E. Miszewska-Urbańska, M. Apollo, E3S Web Conf., 17, (2017) otwiera się w nowej karcie
 9. M. Apollo, E. Miszewska-Urbańska, Adv. Sci. Technol. Res. J., 9(28), 68-74, (2015) otwiera się w nowej karcie
 10. F. Łapecki, G. Wicik, 2016. Zamówienia publiczne po nowemu -poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców, PARP, Warszawa (2016)
 11. E. Plebankiewicz, K. Zima, D. Wieczorek, Technical Transactions, Quantification of the risk addition in life cycle cost of a building object, 5, 35-45, (2017) otwiera się w nowej karcie
 12. M. Juszczyk, A. Leśniak, K. Zima, Z. Nauk./WSOWL im. gen. T. Kościuszki, Selected issues of bills of quantities in construction works in Poland, 1, 189-200, (2017) otwiera się w nowej karcie
 13. Leśniak, K. Zima, Sustainability, 10, 5 (2018) otwiera się w nowej karcie
 14. M. Kurpińska, T. Ferenc, ITM Web Conf., 15, (2017) otwiera się w nowej karcie
 15. M. Pszczoła, J. Judycki, D. Ryś, Transportation Research Procedia, 14, 738-747, (2016) otwiera się w nowej karcie
 16. M. Łojko, Studia Ekonomiczne, Klauzule społeczne jako instrument wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w procesie zamówień publicznych, 326, 108-121, (2017)
 17. M. Łysakowski, Magazyn Autostrady, Pozacenowe kryteria oceny ofert w przetargach na budowę dróg, 5, 142-146, (2018)
 18. M. Maksimiuk, Magazyn Autostrady, Przetargi na oświetlenie drogowe-nowe kryteria oceny ofert, 1-2, 36-38, (2017)
 19. Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych, poz. 1579 (2017) otwiera się w nowej karcie
 20. Biuletyn Informacji Publicznej UZP BIP, 2017, https://www.bip.gov.pl 21. Z. Walczak, A. Szymczak-Graczyk, Przegl. Bud., BIM jako narzędzie przyszłości w projektowaniu i rewitalizacji obiektów budowlanych, 88, 20-26, (2017).
 21. K. Zima Procedia Engineering, 208, 203-210 (2017) otwiera się w nowej karcie
 22. The supplement to the Official Journal of the EU., 2017, http://www.ted.europa.eu otwiera się w nowej karcie
 23. B. Grzyl, E. Miszewska-Urbańska, M. Apollo M., Procedia Engineering, 196, 1026- 1033, (2017) otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi