The effect of aggregate characteristics on the fracture behaviour of fine-grained concrete under tensile loading - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of aggregate characteristics on the fracture behaviour of fine-grained concrete under tensile loading

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę wpływu kruszywa na zjawisko pękania drobnoziarnistego betonu podczas quasi-statycznego trzypunktowego zginania. Beton został opisany jako stochastyczny i niejednorodny materiał trzyfazowy. Dwuwymiarowe obliczenia numeryczne dla betonowych belek z nacięciem wykonano metodą elementów skończonych stosując izotropowy materiałowy model z degradacją sztywności rozszerzony o długość charakterystyczną mikrostruktury przy zastosowaniu teorii nielokalnej. Analizowano wpływ procentowej zawartości, kształtu, wielkości i rozkładu losowego ziaren kruszywa. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami własnych badań laboratoryjnych oraz podobnych obliczeń numerycznych dla trzyfazowych elementów betonowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecture Civil Engineering Environment strony 55 - 65,
ISSN: 1899-0142
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Skarżyński Ł., Tejchman J.: The effect of aggregate characteristics on the fracture behaviour of fine-grained concrete under tensile loading// Architecture Civil Engineering Environment. -., nr. no. 2 (2012), s.55-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi