The effect of cabbage juice and it's active components on the protein level and expression of CYP19 in MCF-7 breast cancer cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of cabbage juice and it's active components on the protein level and expression of CYP19 in MCF-7 breast cancer cells

Abstrakt

Wiadomo, że bioaktywne skladniki kapusty mają chemoprewencyjne działanie w przypadku nowotworów piersi, między innymi ze względu na hamowanie aktywności enzymu aromatazy uczestniczącego w biosyntezie estrogenów. Badania prowadzono przy użyciu komórek raka piersi i stwierdzono, że soki z kapusty, zarówno pochodzącej z uprawy ekologicznej jak i przemysłowej, znacząco hamowały ekspresję genu CYP19 kodującego wspomniany enzym. Sugeruje to, że spożywanie kapusty może stanowić czynnik chroniący przed powstatwaniem i progresją nowotworow piersi.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 56,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Szaefer H., Licznerska B., Krajka-Kuźniak V., Bartoszek-Pączkowska A., Bear-Dubowska W.: The effect of cabbage juice and it's active components on the protein level and expression of CYP19 in MCF-7 breast cancer cells// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 56., nr. nr 3 Suppl. (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi