THE EFFECT OF DRYING INTENSITY ON THE COLOR CHANGES OF PINE WOOD (PINUS SYLVESTRIS L.) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

THE EFFECT OF DRYING INTENSITY ON THE COLOR CHANGES OF PINE WOOD (PINUS SYLVESTRIS L.)

Abstrakt

The effect of the selection of drying process parameters on the color change of Scots pine wood (Pinus Sylvestris L.) is presented. In this work the experimental studies have been performed. The research focused on the influence of drying intensity on the changes of color after drying process. Intensity of drying process was determined on the basis of the average drying gradient. To determine the color of wood before and after drying process the series of experiments have been performed, using color reader device. The wood samples were dried according to three different drying modes, namely: mild, normal and intense. Experiments were conducted in the laboratory dryer. The measurement of wood samples was made using international standards: ISO 11664-2 and ISO 11664-4 of total color change after drying. As a result of the performed statistical tests, there were observed statistically significant color changes of the wood surface for intensive drying mode.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 15 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 Technická univerzita vo Zvolene)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Trieskove a Beztrieskove Obrabanie Dreva nr 12, strony 79 - 84,
ISSN: 2453-904X
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Konopka A., Barański J., Orłowski K., Chuchała D.: THE EFFECT OF DRYING INTENSITY ON THE COLOR CHANGES OF PINE WOOD (PINUS SYLVESTRIS L.)// Trieskove a Beztrieskove Obrabanie Dreva -Vol. 12,iss. 1 (2020), s.79-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi