The effect of heat treatment of hardwood on the specific cutting resistance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of heat treatment of hardwood on the specific cutting resistance

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań mocy skrawania podczas przecierania modyfikowanego i niemodyfikowanego termicznie drewna dębowego i jesionowego na pilarce ramowej PRW15M. W pierwszym etapie badań, graniakowe próbki drewna dębowego i jesionowego były modyfikowane termicznie za pomocą przegrzanej pary (temperatura 197C, czas 4 h) w parzelni wysokotemperaturowej, w warunkach przemysłowych. Następnie, wyznaczono właściwe powierzchniowe opory skrawania, które wykazały, że w przypadku drewna jesionowego jego modyfikacja spowodowała spadek właściwego powierzchniowego oporu skrawania. Dla drewna dębowego podobny spadek obserwowany był jedynie w zakresie niskich wartości posuwów na ostrze (fz < 0.1 mm).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation strony 147 - 151,
ISSN: 1898-8857
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Grześkiewicz M.: The effect of heat treatment of hardwood on the specific cutting resistance// Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation. -., nr. Nr 69 (2009), s.147-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi