The effect of nonlinear restraint on torsional buckling and post-buckling behaviour of a thin-walled column - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of nonlinear restraint on torsional buckling and post-buckling behaviour of a thin-walled column

Abstrakt

W pracy rozważa się wyboczenie skrętne i zachowanie pokrytyczne osiowo ściskanego swobodnie podpartego pręta cienkosciennego o przekroju otwartym ze sprężytą nieliniową podporą w środku rozpietości. Rozwiązanie problemu wyznaczono za pomocą metody małego parametru. W przykładzie numerycznym wyznaczono siłę krytyczną i ścieżkę początkowego zachowania pokrytycznego dwuteowego pręta z podporą sprężystą o charakterystyce składającej się z sumy składnika liniowego i paraboli sześciennej. Wskazano na istotny wpływ członu nieliniowego na zachowanie pokrytyczne pręta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Foundations of Civil and Environmental Engineering strony 333 - 342,
ISSN: 1642-9303
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymczak C.: The effect of nonlinear restraint on torsional buckling and post-buckling behaviour of a thin-walled column// Foundations of Civil and Environmental Engineering. -., nr. nr 7 (2006), s.333-342
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi