The effect of sludge thermal disintegration on quality of effluents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of sludge thermal disintegration on quality of effluents

Abstrakt

Dezintegracja osadów ściekowych prowadzona jest w celach intensyfikacji procesu fermentacji metanowej oraz poprawy odwadnialności osadów ściekowych. Przedstawiono zmiany jakości cieczy nadosadowej osadów ściekowych poddanych procesowi termicznej dezintegracji. Określono zmiany wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen oraz stężenia azotu amonowego, białka, fosforanów oraz lotnych kwasów tłuszczowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 17, strony 571 - 574,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R.: The effect of sludge thermal disintegration on quality of effluents// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 17., nr. nr 3A [suplement] (2008), s.571-574
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi