THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM

Abstrakt

Mechanizm prasujący pojazdu do usuwania odpadów z pojemników (w skrócie PUOP) spełnia dwie funkcje. W pierwszym etapie zagęszcza zebrane z pojemników odpady, a następnie przemieszcza je w głąb skrzyni zbiorczej. Znajo-mość właściwości mechanicznych odpadów znajdujących się wewnątrz skrzyni może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę wydajności pojazdu. Celem ba-dań było zwiększenie wydajności PUOP poprzez opracowanie  w oparciu o wyznaczony doświadczalnie współczynnik oporu odpadów  udoskonalonego algorytmu sterowania pracą mechanizmu prasującego. Rejestracja chwilowego położenia mechanizmów PUOP oraz ciśnienia w układzie hydraulicznym umoż-liwiła wyznaczenie wartości charakterystycznego dla danego typu odpadów współczynnika oporu o wnętrze skrzyni zbiorczej. W kolejnym etapie prac ba-dawczych wartość wyznaczonego współczynnika oporu wykorzystana została do opracowania nowego algorytmu sterującego pracą mechanizmu prasującego PUOP. W artykule zamieszczone zostały wybrane charakterystyki współczynnika oporu odpadów o wnętrze skrzyni zbiorczej obrazujące znaczące różnice otrzymanych wartości w zależności od analizowanej frakcji odpadów. Opisano również metodę ich wyznaczania oraz ograniczenia tej metody.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 259, strony 25 - 36,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czyżewicz J., Wasilczuk M.: THE EFFECT OF THE FRICTION OF THE REFUSE INSIDE THE REFUSE COLLECTION VEHICLE BODY ON THE WORKING PARAMETERS OF THE COMPACTION MECHANISM// TRIBOLOGIA. -Vol. 259., iss. 1 (2015), s.25-36
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi