The effect of thermal modification of ash wood on granularity and homogeneity of sawdust in the sawing process on a sash gang saw PRW 15-M in view of its technological usefulness - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of thermal modification of ash wood on granularity and homogeneity of sawdust in the sawing process on a sash gang saw PRW 15-M in view of its technological usefulness

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analiz granulometrycznych trocin, drewna jesionowego niemodyfikowanego (Fraxinus exelsior L.) i modyfikowanego termicznie, otrzymanych w procesie przecinania drewna na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15-M. Przecinanie drewna prowadzono dla dwu prędkości posuwu 0,36 m·min-1 oraz 1,67 m·min-1. Ziarnistośćpowstających trocin dla drewna jesionowego modyfikowanego termicznie zawierała się w przedziale od 33,5 μm do 9,9 mm, podczas gdy dla drewna niemodyfikowanego ziarnistość trocin mieściła się w przedziale od 35,6 μm do 13,8 mm. Stwierdzono, iż trociny otrzymywane z drewna modyfikowanego termicznie są bardziej miałkie, z większym udziałem frakcji o ziarnistości w przedziale a = 125 - 500 μm, z nieznacznie większym udziałem frakcji z zakresu a = 32 - 125 μm. Zaobserwowano również, że przydatność technologiczna trocin mieszczących się w zakresie ziarnistości a = 250 μm - 2.4 mm dla drewna jesionowego niemodyfikowanego termicznie zawiera się w przedziale 81 - 84 %,zaś dla drewna jesionowego modyfikowanego termicznie jest mniejsza o około 4 - 6%.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
DREWNO nr 54,
ISSN: 1644-3985
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dzurenda L., Orłowski K.: The effect of thermal modification of ash wood on granularity and homogeneity of sawdust in the sawing process on a sash gang saw PRW 15-M in view of its technological usefulness// DREWNO. -Vol. 54, iss. nr 186 (2011),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi