The effect of transglutaminase on the properties of salmon skin-gelatin films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of transglutaminase on the properties of salmon skin-gelatin films

Abstrakt

Celem pracy była enzymatyczna modyfikacja folii otrzymanych z żelatyny rybnej. Źródłem żelatyny były surowe i wędzone skóry łososia. Stwierdzono, że czas żelowania roztworu żelatyny ulegał skróceniu w obecności transglutaminazy w badanym zakresie 0,1-0,2 mg/ml. Enzymatyczne modyfikacje prowadziły do obniżenia rozpuszczalności folii, jednakże w różnym stopniu zależnym od źródła białka. Obecność DTT lub cysteiny w mieszaninie reakcyjnej powodowała dalsze ograniczenie rozpuszczalności wytworzonego materiału. Plastyfikacja folii glicerolem lub PEG 400 polepszała ich rozciągliwość.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Sea by-products as real material: new ways of application strony 75 - 88
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sztuka K., Kołodziejska I.: The effect of transglutaminase on the properties of salmon skin-gelatin films// Sea by-products as real material: new ways of application/ ed. ed. E. Le Bihan. Kerala: TRN, 2010, s.75-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi