The effects of crystallization on the magnetic properties and critical cur-rent in Bi-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effects of crystallization on the magnetic properties and critical cur-rent in Bi-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics

Abstrakt

W publikacji przedstawiono wpływ procesu krystalizacji na podatność magnetyczną oraz wewnątrzziarnowe i międzyziarnowe prądy krytyczne krystalizowanego szkła Bi4Sr4Ca3Cu4Ox. Próbki krystalizowano w temperaturze 800C w czasie od0,5 godz do 216 godz. Wszystkie próbki poniżej temp. 80k wykazywały cechy diamagnetyczne. Otrzymano małe wartości prądów krytycznych w badanych próbkach (50-100Acm-2 dla prądów wewnątrzziarnowych, w zależności od zawartości fazy nadprzewodzącej w badanej próbce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY nr 15, strony 1017 - 1021,
ISSN: 0953-2048
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kościelska B., Andrzejewski B., Sadowski W., Murawski L.: The effects of crystallization on the magnetic properties and critical cur-rent in Bi-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics // SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY. -Vol. 15., nr. 7 (2002), s.1017-1021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi