The efficiency of biological nutrients removal in WWTP`s "Wschód" in Gdańsk (Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The efficiency of biological nutrients removal in WWTP`s "Wschód" in Gdańsk (Poland)

Abstrakt

Rozbudowana w latach 1997-99 oczyszczalnia ścieków Wschód w Gdańsku zapewnia wysokoefektywne oczyszczanie ścieków odprowadzanych do wód Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego. Zrealizowany układ technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków o przepustowości 180 tys. m3 na dobę jest złożony z sześciu reaktorów MUCT, z których każdy współpracuje z dwoma osadnikami wtórnymi. W artykule podsumowano okres pierwszych trzech lat eksploatacji oczyszczalni ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. Zwrócono uwagę na zakłócenia w przebiegu procesów usuwania azotu związane z niskim stężeniem prostych związków organicznych i obniżoną temperaturą (poniżej 130C).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. 9th IWA Specialised Conference Design Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants. 1-4 September 2003, Praha, Czech Republic strony 37 - 43
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Geneja M., Olańczuk-Neyman K., Mikołajski S., Gielert M.: The efficiency of biological nutrients removal in WWTP`s "Wschód" in Gdańsk (Poland)// Materiały konferencyjne. 9th IWA Specialised Conference Design Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants. 1-4 September 2003, Praha, Czech Republic/ Praha: Inst. Chem. Technol., 2003, s.37-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi