The European Union's Water Framework Directive - A new challenge in monitoring water quality. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej - Nowe wyzwanie w monitoringu jakości wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The European Union's Water Framework Directive - A new challenge in monitoring water quality. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej - Nowe wyzwanie w monitoringu jakości wody

Abstrakt

Monitoring jakości wody polega zwykle na punktowym pobieraniu próbek z użyciem odpowiednich próbników, po którym następuje etap analizy w celu określenia stężenia zanieczyszczeń. Pomimo wielu zalet, metoda ta ma ograniczenia w zakresie badania rozkładu czasowego i przestrzennego zanieczyszczeń oraz w zakresie oceny biodostępności zanieczyszczeń. Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/EC)w krajach Unii Europejskiej będzie wymagało wprowadzenia i użycia w programach monitoringu jakości wody tanich instrumentów alternatywnych. Zastosowanie tych technik umożliwi uzyskanie dodatkowych informacji dających pełniejszy obraz stanu wody. W artykule omówiono wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz przedstawiono liczne biologiczne i chemiczne metody oraz narzędzia monitoringu, które mogą być użyte w przyszłości w celu wsparcia Dyrektywy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Allan I., Vrana B., Greenwood R., Dominiak E., Mills G.: The European Union's Water Framework Directive - A new challenge in monitoring water quality. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej - Nowe wyzwanie w monitoringu jakości wody// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi