The experimental investigations and modelling of trak work with the use of tamping machine's diagnostic informations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The experimental investigations and modelling of trak work with the use of tamping machine's diagnostic informations

Abstrakt

W pracy przedstawiono realizowany w Katedrze Inżynierii Kolejowej Politechniki Gdańskiej program badawczy, którego idea zasadza się na wykorzystaniu podbijarki torowej w zakresie diagnostyki toru kolejowego. Skupiono się głównie na dwóch aspektach związanych z torem bezstykowym, tj. na siłach podłużnych występujących w tokach szynowych oraz na oporach poprzecznych rusztu torowego związanych głównie ze stopniem ustabilizowania podsypki tłuczniowej. Opisano główne założenia teoretyczne, na podstawie których opracowano metodykę prowadzenia badań eksperymentalnych w torze kolejowym w warunkach stanowiska stacjonarnego oraz podczas standardowej pracy podbijarki. Przedstawiono także dyskusję wyników, które potwierdziły wcześniej sformułowane hipotezy oraz posłużyły do kolejnej fazy programu badawczego związanej z rozwijaniem modelu matematycznego rusztu torowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
First International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2010, Opatija, Croatia, 17-18 May 2010 strony 583 - 589
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S.: The experimental investigations and modelling of trak work with the use of tamping machine's diagnostic informations// First International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2010, Opatija, Croatia, 17-18 May 2010/ ed. ed. S. Lakušić. Zagrzeb: Departament of Transportation Faculty of Civil Engineering University of Zagrzeb, 2010, s.583-589
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi