The fundamentals of narrow-kerf sawing; the mechanics and quality of cutting / K. A. Orłowski. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The fundamentals of narrow-kerf sawing; the mechanics and quality of cutting / K. A. Orłowski.

Abstrakt

W pracy przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania dokładnego przecinania drewna za pomocą pił cienkich (o niewielkiej wartości rzazu). Opisano współczesne technologie wykorzystujące cienkie piły: pilarki tarczowe wielopiłowe, pilarki taśmowe i ramowe. W rozdziale drugim omówiono siły skrawania w ujęciu klasycznym, w którym do ich szacowania przyjmuje się przede wszystkim wartości właściwego powierzchniowego oporu skrawania, który potem jest korygowany przez współczynniki korekcyjne (rodzaj drewna, wilgotność drewna, stan krawędzi skrawającej, itp.). Następnie to samo zagadnienie analizowano z punktu widzenia współczesnej mechaniki pękania, co pozwala rozszerzyć możliwości modelowania nawet dla małych wartości kątów ścinania w strefie skrawania. Wspomniana metoda uwzględnia właściwości materiału obrabianego, tj. wiązkość i naprężenia tnące w strefie skrawania, które mogą być wyznaczone podczas testów przecinania. Metodykę określania sił skrawania przedstawiono na przykładzie przecinania drewna na pilarce ramowej wielopiłowej z eliptyczną trajektorią ruchu pił i dynamicznym wyrównoważeniem układu. W rozdziale ostatnim zanalizowano czynniki wpływające na dokładność przecinania, szereg z nich zobrazowano przykładami z badań własnych. Decydującym czynnikiem limitującym jakość przecinania jest sztywność własna piły, której metody obliczania opisano w ostatnim podrozdziale.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K.: The fundamentals of narrow-kerf sawing; the mechanics and quality of cutting / K. A. Orłowski.. : , 2010. 123 s. ISBN 978-80-228-2140-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi