The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland

Abstrakt

W opracowaniu próbowano przedstawić skutki migracji młodych ludzi po wejściu Polski do UE na polski rynek pracy. Wskazywano też jakie kroki należałoby podejmować, aby pomniejszyć te negatywne skutki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Corporate Moral Responsibility and Social Integrity strony 107 - 112
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland// Corporate Moral Responsibility and Social Integrity/ ed. edited by Janina Kubka ; Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics, Ural Branch of Russian Academy of Sciences. Institute of Economics. Gdańsk: Philosophy Department. Faculty of Management and Economics. Gdańsk University of Technology, 2007, s.107-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi