The impact of entrepreneurship on regional economy - evidence from empirical studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The impact of entrepreneurship on regional economy - evidence from empirical studies

Abstrakt

Rozdział poświęcony jest analizie wyników badań empirycznych dotyczących relacji pomiędzy przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym, prowadzonych w ostatnich latach na całym świecie. Autorzy przedstawiają rolę tzw. tkanki przedsiębiorczości i powiązań pośrednich (intermediate linkages).W rozdziale zaprezentowano również model relacji pomiędzy przedsiębiorczością a wzrostem gospodarczym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions strony 26 - 46
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Wantoch-Rekowski M.: The impact of entrepreneurship on regional economy - evidence from empirical studies // Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions/ ed. ed. by Marek Rekowski ; Poznań University of Economics. Poznań: The Poznan University of Economics Publishing House, 2008, s.26-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi