The influence of changes of soil parameters due to consolidation on the interaction of piles and soft soil layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of changes of soil parameters due to consolidation on the interaction of piles and soft soil layer

Abstrakt

Zaprezentowano problem wyznaczania bocznego parcia gruntu o małej wytrzymałości na pale. Opisano przypadki występowania bocznego obciążenia pali. Scharakteryzowano właściwości i zachowanie gruntów słabych stanowiących warstwę podłoża o małej wytrzymałości. Zaprezentowano propozycje obliczania bocznego parcia według różnych autorów. Przedstawiono wpływ konsolidacji na zmianę wytrzymałości gruntów słabych w czasie oraz na obliczanie bocznego parcia na pale.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 53, strony 203 - 233,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kurałowicz Z.: The influence of changes of soil parameters due to consolidation on the interaction of piles and soft soil layer// ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS. -Vol. 53., nr. nr 3 (2006), s.203-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi