The influence of combination of binding agents on fatigue properties of deep cold in-place recycled mixtures in Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of combination of binding agents on fatigue properties of deep cold in-place recycled mixtures in Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT)

Abstrakt

The publication presents fatigue properties of cold recycled mixtures for eight combinations of binding agents (cement and bituminous emulsion). Cold recycled mixtures were evaluated in Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT) at the temperature of 20 C in controlled stress mode. As a function of horizontal stress, fatigue life is strongly influenced by combination of the binding agents. When fatigue life is analyzed as a function of initial horizontal strain, the difference between different combinations decreases. In all cases, the influence of a specific binding agent is more visible for combinations with lower total amounts of the two agents.

Cytowania

 • 7

  CrossRef

 • 7

  Web of Science

 • 6

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS nr 239, strony 1 - 10,
ISSN: 0950-0618
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Dołżycki B., Szydłowski C., Jaczewski M.: The influence of combination of binding agents on fatigue properties of deep cold in-place recycled mixtures in Indirect Tensile Fatigue Test (ITFT)// CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS -Vol. 239, (2020), s.1-10
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.conbuildmat.2019.117825
Bibliografia: test
 1. A. Chomicz-Kowalska, K. Maciejewski, Multivariate Optimization of Recycled Road 342 otwiera się w nowej karcie
 2. Base Cold Mixtures with Foamed Bitumen, Procedia Eng. 108 (2015) 436-444. 343 doi:10.1016/j.proeng.2015.06.168. otwiera się w nowej karcie
 3. B. Dołżycki, P. Jaskuła, Review and evaluation of cold recycling with bitumen 345 emulsion and cement for rehabilitation of old pavements, J. Traffic Transp. Eng. 346 (English Ed. (2019). doi:10.1016/j.jtte.2019.02.002. otwiera się w nowej karcie
 4. M.I. Giani, G. Dotelli, N. Brandini, L. Zampori, Comparative life cycle assessment of 348 asphalt pavements using reclaimed asphalt, warm mix technology and cold in-place 349 recycling, Resour. Conserv. Recycl. 104 (2015) 224-238. 350 doi:10.1016/j.resconrec.2015.08.006. otwiera się w nowej karcie
 5. J. Valentin, Z. Čížková, J. Suda, F. Batista, K. Mollenhauer, D. Simnofske, Stiffness 352 Characterization of Cold Recycled Mixtures, Transp. Res. Procedia. 14 (2016) 758- 353 767. doi:10.1016/j.trpro.2016.05.065. otwiera się w nowej karcie
 6. M. Dal Ben, K.J. Jenkins, Performance of cold recycling materials with foamed 355 bitumen and increasing percentage of reclaimed asphalt pavement, Road Mater.
 7. Pavement Des. 15 (2014) 348-371. doi:10.1080/14680629.2013.872051. otwiera się w nowej karcie
 8. L. Gao, F. Ni, S. Charmot, Q. Li, High-temperature performance of multilayer 358 pavement with cold in-place recycling mixtures, Road Mater. Pavement Des. 15 (2014) 359 804-819. doi:10.1080/14680629.2014.924427. otwiera się w nowej karcie
 9. C. Mignini, F. Cardone, A. Graziani, Experimental study of bitumen emulsion-cement 361 mortars: mechanical behaviour and relation to mixtures, Mater. Struct. 51 (2018) 149. 362 doi:10.1617/s11527-018-1276-y. otwiera się w nowej karcie
 10. J. Ouyang, J. Zhao, Y. Tan, Modeling Mechanical Properties of Cement Asphalt 364 otwiera się w nowej karcie
 11. Emulsion Mortar with Different Asphalt to Cement Ratios and Temperatures, J. Mater. otwiera się w nowej karcie
 12. Civ. Eng. 30 (2018) 04018263. doi:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002480. otwiera się w nowej karcie
 13. P. Buczyński, M. Iwański, Complex modulus change within the linear viscoelastic 367 region of the mineral-cement mixture with foamed bitumen, Constr. Build. Mater. 172 368 (2018) 52-62. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.03.214. 369 otwiera się w nowej karcie
 14. C. Godenzoni, A. Graziani, E. Bocci, M. Bocci, The evolution of the mechanical 370 behaviour of cold recycled mixtures stabilised with cement and bitumen: field and 371 laboratory study, Road Mater. Pavement Des. 19 (2018) 856-877. 372 doi:10.1080/14680629.2017.1279073. otwiera się w nowej karcie
 15. M. Miljković, M. Radenberg, X. Fang, P. Lura, Influence of emulsifier content on 374 cement hydration and mechanical performance of bitumen emulsion mortar, Mater. otwiera się w nowej karcie
 16. Struct. 50 (2017) 185. doi:10.1617/s11527-017-1052-4. otwiera się w nowej karcie
 17. A. Graziani, C. Godenzoni, F. Cardone, M. Bocci, Effect of curing on the physical and 377 mechanical properties of cold-recycled bituminous mixtures, Mater. Des. 95 (2016) 378 358-369. doi:10.1016/j.matdes.2016.01.094. otwiera się w nowej karcie
 18. Merkblatt für Kaltrecycling in situ im Straßenoberbau, Forschungsgesellschaft für 380 otwiera się w nowej karcie
 19. Straßen-und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Mineralstoffe im Straßenbau, Köln, 2005. 381
 20. M. Bocci, A. Grilli, F. Cardone, A. Graziani, A study on the mechanical behaviour of 382 cement-bitumen treated materials, Constr. Build. Mater. 25 (2011) 773-778. 383 doi:10.1016/j.conbuildmat.2010.07.007. otwiera się w nowej karcie
 21. J. Yan, F. Ni, M. Yang, J. Li, An experimental study on fatigue properties of emulsion 385 and foam cold recycled mixes, Constr. Build. Mater. 24 (2010) 2151-2156. 386 doi:10.1016/j.conbuildmat.2010.04.044. otwiera się w nowej karcie
 22. A. Stimilli, G. Ferrotti, A. Graziani, F. Canestrari, Performance evaluation of a cold- 388 recycled mixture containing high percentage of reclaimed asphalt, Road Mater. otwiera się w nowej karcie
 23. Pavement Des. 14 (2013) 149-161. doi:10.1080/14680629.2013.774752. otwiera się w nowej karcie
 24. P. Leandri, M. Losa, A. Di Natale, Field validation of recycled cold mixes viscoelastic 391 properties, Constr. Build. Mater. 75 (2015) 275-282. 392 doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.11.028. otwiera się w nowej karcie
 25. P. Buczyński, Fatigue Life Comparison of Recycled Cold Mixes With Diferent Type of 394 otwiera się w nowej karcie
 26. Bitumen Binder, Struct. Environ. 8 (2016) 217-223. otwiera się w nowej karcie
 27. H. Taherkhani, F. Firoozei, J.B. Bazaz, Evaluation of the Mechanical Properties of the 396 cement treated Cold-in-Place Recycled Asphalt Mixtures, Int. J. Transp. Eng. 3 (2016) 397
 28. J. Lin, J. Hong, Y. Xiao, Dynamic characteristics of 100 % cold recycled asphalt 399 mixture using asphalt emulsion and cement, J. Clean. Prod. 156 (2017) 337-344. 400 doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.065. otwiera się w nowej karcie
 29. L.-J. Ebels, Characterisation of Material Properties and Behaviour of Cold Bituminous 402 Mixtures for Road Pavements, 2008. otwiera się w nowej karcie
 30. J. Kukiełka, D. Sybilski, Durability of base courses with mineral-cement-emulsion 404 mixes (MCEM), IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 356 (2018) 012006. 405 doi:10.1088/1757-899X/356/1/012006. otwiera się w nowej karcie
 31. [23] EN 12697-24, Bituminous mixtures. Test methods. Resistance to fatigue. otwiera się w nowej karcie
 32. B. Dołżycki, Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno- 408 cementowo-emulsyjnych (MCE), (2014).
 33. B. Dołżycki, Polish experience with cold in-place recycling, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. otwiera się w nowej karcie
 34. Eng. 236 (2017) 012089. doi:10.1088/1757-899X/236/1/012089. otwiera się w nowej karcie
 35. [26] EN 12697-35, Bituminous mixtures. Test methods. Laboratory mixing. otwiera się w nowej karcie
 36. [27] EN 12697-31, Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Specimen 413 preparation by gyratory compactor. otwiera się w nowej karcie
 37. B. Dolzycki, M. Jaczewski, C. Szydlowski, The long-term properties of mineral- 415 cement-emulsion mixtures, Constr. Build. Mater. 156 (2017). 416 doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.09.032. otwiera się w nowej karcie
 38. B. Dolzycki, M. Jaczewski, C. Szydlowski, E. Engineering, Evaluation of the Stiffness 418
 39. Modulus and Phase Angle of Cold In-Place Recycled Mixtures for Long Curing 419 otwiera się w nowej karcie
 40. Periods, in: Proc. Int. Conf. Sustain. Mater. Syst. Struct. (SMSS2019), New Gener. otwiera się w nowej karcie
 41. Constr. Mater. Rovinj, Croat. 18 -22 March 2019, Rovinj, 2019: pp. 84-91.
 42. BS DD ABF: 1997. "Method for determination of the fatigue characteristics of 422 bituminous mixtures using indirect tensile fatigue", British Standard Institution, 423 otwiera się w nowej karcie
 43. London, UK 424
 44. B. Dołżycki, M. Jaczewski, C. Szydłowski, The influence of binding agents on 425 stiffness of mineral-cement-emulsion mixtures, Procedia Eng. 172 (2017) 239-246. 426 doi:10.1016/j.proeng.2017.02.103. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi