The influence of durable contact on human tissue on austenitic biomaterials behaviour - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of durable contact on human tissue on austenitic biomaterials behaviour

Abstrakt

Badania opierają się na studium pojedynczego przypadku dwoch wkrętów ze stali austenitycznej, które były implantowane do organizmu człowieka jako element łączący złamaną kość piszczelową. Oba wkręty zostały zostały wkręcone w jednakowych warunkach, na okres 1 roku, po którym miały zostać wyjęte. Na skutek komplikacji życiowej nosiciela, wkręty te zostały usunięte dopiero podczas zabiegu po okresie 8 lat.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 9, strony 190 - 192,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rymkiewicz S., Świeczko-Żurek B., Tkaczyk P.: The influence of durable contact on human tissue on austenitic biomaterials behaviour// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-60 (2006), s.190-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi