The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments

Abstrakt

Zsyntetyzowano poliuretany (PUR) z udziałem 37% segmentu sztywnego uzyskanego na etapie przedłużania łańcucha prepolimeru w reakcji 4,4‘-diizocyjanianu difenylometanu (MDI) z 1,4-butanodiolem (1,4-BD). Segmenty giętkie wytworzonych PUR były zbudowane z poli([R,S]-3--hydroksymaoelanu) (a-PHB) i polikaprolaktonodiolu (PCL) lub z a-PHB i polioksytetrametylenodiolu(PTMG). Zbadano wpływ obecności w łańcuchu PUR syntetycznego a-PHB na właściwości termicznei mechaniczne, na sorpcję wody i oleju roślinnego a także na skuteczności sterylizacji wytwarzanych materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych. Metody DSC wykazano, że wprowadzeniedo segmentu giętkiego a-PHB z bocznymi grupami metylowymi zaburza podział fazowy, co powoduje przesunięcie temperatury zeszklenia (Tg) segmentów giętkich w stronę wyższych wartości. Obecnośća-PHB w łańcuchu zwiększa też hydrofilowość uzyskiwanych produktów.

Joanna Brzeska, Piotr Dacko, Henryk Janeczek, Marek Kowalczuk, Helena Janik, Maria Rutkowska. (2010). The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments, 55(1), 42-47.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polimery nr 55, strony 42 - 47,
ISSN: 0032-2725
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M.: The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments// Polimery. -Vol. 55, nr. 1 (2010), s.42-47

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi