The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments

Abstrakt

Zsyntetyzowano poliuretany (PUR) z udziałem 37% segmentu sztywnego uzyskanego na etapie przedłużania łańcucha prepolimeru w reakcji 4,4‘-diizocyjanianu difenylometanu (MDI) z 1,4-butanodiolem (1,4-BD). Segmenty giętkie wytworzonych PUR były zbudowane z poli([R,S]-3--hydroksymaoelanu) (a-PHB) i polikaprolaktonodiolu (PCL) lub z a-PHB i polioksytetrametylenodiolu(PTMG). Zbadano wpływ obecności w łańcuchu PUR syntetycznego a-PHB na właściwości termicznei mechaniczne, na sorpcję wody i oleju roślinnego a także na skuteczności sterylizacji wytwarzanych materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych. Metody DSC wykazano, że wprowadzeniedo segmentu giętkiego a-PHB z bocznymi grupami metylowymi zaburza podział fazowy, co powoduje przesunięcie temperatury zeszklenia (Tg) segmentów giętkich w stronę wyższych wartości. Obecnośća-PHB w łańcuchu zwiększa też hydrofilowość uzyskiwanych produktów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Polimery nr 55, strony 42 - 47,
ISSN: 0032-2725
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M.: The influence of synthetic polyhydroxybutyrate on selected properties of novel polyurethanes for medical applications. Part I. Polyurethanes with aromatic diisocyanates in hard segments// Polimery. -Vol. 55., nr. nr 1 (2010), s.42-47

wyświetlono 7 razy

Meta Tagi