The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21st century - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21st century

Abstrakt

In the first part, the article describes the stages of the development of gyroplanes and the influence of wartime policy on the interest in light aircraft. Also presented are links and the possibilities of using gyroplanes in various sectors of the economy. The authors, based on source texts, present the current position of the aviation industry in the Polish economy and attempt to diagnose its development capabilities. As a result, factors responsible for the current condition of the light aviation industry and its links with architecture and urban planning are submitted. The question is posed: what consequences will the development of the aviation industry bring for architecture and urban planning, for the community and the image of 21st century cities?

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr 115, wydanie 7, strony 61 - 73,
ISSN: 0011-4561
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Szuta A., Szczepański J.: The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21st century// Czasopismo Techniczne. -Vol. 115., iss. 7 (2018), s.61-73
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.4467/2353737xct.18.100.8795
Bibliografia: test
 1. Bzowska-Bakalarz M., Bieganowski A., Bereś P.K., Dammer K.-H., Ostroga K., Siekaniec Ł., Wieczorek A., Monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system, IX International Scientific Symposium "Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture", Department of Machinery Exploitation and Management of Production Processes University of Life Sciences in Lublin, Lublin 2017. otwiera się w nowej karcie
 2. Cwerner S.B., Vertical flight and urban mobilities: The promise and reality of helicopter Ravel, Mobilities, Vol. 1, No. 2, 2006, 191-215. otwiera się w nowej karcie
 3. Cwerner S.B., Kesselring S., Urry J., Aeromobilities, International Library of Sociology, Routledge, 2009.
 4. De Roos D., Commercial Real Estate Investing. A Creative Guide to Succesfully Making Money, John Wiley & Sons, 2010, 71-73. otwiera się w nowej karcie
 5. De Vasconcellos E.A., Urban Change, Mobility and Transport in São Paulo: Three Decades, Three Cities, Transport Policy 12(2), 2005, 91-104. otwiera się w nowej karcie
 6. De Voogt A., Elevated City Helipads: Safety and Design, 34th European Rotorcraft Forum, 2008.
 7. Gaik D., Konieczka R., Wpływ zastosowanych modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2009, 19-32. otwiera się w nowej karcie
 8. Krzymień W., Zagadnienia bezrozbiegowego startu wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2015, 54-61. otwiera się w nowej karcie
 9. Lay S., Ask a CTBUH Expert: Helipads as a Tall. Building Evacuation Tool? http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=GjXgK64QeyE%3D&tabid= 6497&language=en-GB (access: 01.02.2018).
 10. Leishman J. G., A History of Helicopter Flight, University of Maryland, College Park, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36869764/Microsoft_ Word_-A_History_of_Helicopter_Flight.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYG Z2Y53UL3A&Expires=1514985739&Signature=zSW7Qo2qHmm3TXSycA87zJ1d QHY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dhistory_of_ helicopter.pdf (access: 03.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 11. Martin J., The 21st Century Gyroplane: The Practical Choice for Police Aviation, Mesquite Police Department Mesquite, Texas, 2014, https://sosu-ir.tdl.org/shsu-ir/bitstream/ handle/20.500.11875/1907/1510.pdf?sequence=1 (access: 03.01.2018).
 12. Moore M.D., Personal air vehicles: a rural/ regional and intra-urban on-demand transportation system, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Paper 2003- -2646 http://www.wiremetrics.com/NASA/PAV.AIAApaperMark.Moore.pdf (access: 03.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 13. Podhalański B., System lądowisk komunikacji lotniczej jako element transportu metropolitarnego, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, 335-340. otwiera się w nowej karcie
 14. Rotchimmel K., Kacprzak M., Techniki fotogrametryczne stosowane w modelowaniu 3d miast, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 2(243), Warszawa 2016, 198-204. otwiera się w nowej karcie
 15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.
 16. Saxena A., Gyroplane a technical essay on the gyroplane, University of Maryland, College Park https://www.researchgate.net/profile/anand_saxena4/publication/ 265063892_gyroplane_-_a_technical_essay_on_the_gyroplane/links/54ee4a920cf 2e28308648296/gyroplane-a-technical-essay-on-the-gyroplane.pdf (access: 03.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 17. Sunil E., Hoekstra J., Ellerbroek J., Bussink F., Nieuwenhuisen F., Vidosavljevic A., Kern S., Metropolis: Relating Airspace Structure and Capacity for Extreme Traffic Densities, 11th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, Vol. 341508, No. 341508, 2015, 1-10. otwiera się w nowej karcie
 18. Szczepanik T., Łusiak T., Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2015, 87-95.
 19. Szczepanik T., Dąbrowska J., Wiatrakowce, jako przewidywany kierunek rozwoju wiropłatów w XXI wieku, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 6 (201), Warszawa 2009, 178-186.
 20. Tall building in numbers, CTBUH Journal 2014 Issue II: http://www.ctbuh.org/ LinkClick.aspx?fileticket=qH7LkIkhjQc%3d&language=en-US (access: 01.02.2018). otwiera się w nowej karcie
 21. Ungiert D., Ekologia w transporcie lotniczym, http://webcache.googleusercontent.com /search?q=cache:96AAy3JO-xcJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3
 22. DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/ Vntu_2012_25_61.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 03.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 23. Uziel D., Arming the Luftwaffe: The German Aviation Industry in World War II, McFarland, 2011. otwiera się w nowej karcie
 24. https://w w w.auto-g y ro.com/en/Professional/World-of-Professional- Application/?id=9e51fd91-69c8-c675-e84c-82f45e1de8df (access: 03.01.2018). otwiera się w nowej karcie
 25. If you want to quote this article, its proper bibliographic entry is as follow: Szuta A. J., Szczepański J., The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21 st century, Technical Transactions, Vol. 7/2018, pp. 61-74. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi