The influence of the welding thermal cycles on corrosion resistance of duplex stainless steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of the welding thermal cycles on corrosion resistance of duplex stainless steel

Abstrakt

Badano skłonnośc strefy wpływu ciepła spoin ze stali dupleks do korozyjnego pękania narężeniowego. Wykonano próby korozyjne z wykorzystaniem metody SSRT w środowisku korozyjnym wrzącego MgCl2. Wykazano, że duży udział ferrytu w strukturze SWC pogarsza odpornośc na korozję. Badania metalograficzne na mikroskopie lektronowym wykazały różne sposoby propagacji pęknięcia zależnie od zawartości austenitu w strukturze SWC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Krzysztofowicz K.: The influence of the welding thermal cycles on corrosion resistance of duplex stainless steel// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi