The interference between electrode and poly(ethylene oxide) electrolytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The interference between electrode and poly(ethylene oxide) electrolytes

Abstrakt

Spektroskopia impedancyjna zastosowana została do scharakteryzowania granicy faz elektroda-elektrolit poli(oksyetylenowy) zawierający sole litu. Udział rozpuszczalnika w pojemności wewnętrznej warstwy, Cs(σ), dla CH3(OCH2CH2 )nOCH3 DLA N=4,8,10 oraz dla PMEO [(CH2CH2O)mCH2O]m m=5-10 został wyznaczony z wartości pojemności warstwy sztywnej pomniejszonej o udział metalu CM. Wyznaczono wartość pojemności dipolowej Ci(dip) dla PEO n=4,8,10 oraz PEMO. Wykazano, że cząsteczki o krótszych łańcuchach są bardziej podatne na działanie elektrycznego pola zewnętrznego w zakresie ładunków ujemnych poniżej -5μC cm-2 aniżeli cząsteczki o dłuższym łańcuchu, nachylenie krzywych pojemności dipolowej w funkcji zmian gęstości ładunku Cdip(σ)maleje w kolejności PEOn=4>PEOn=8,10>PMEO.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A.: The interference between electrode and poly(ethylene oxide) electrolytes// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi