The inverse problem in a hyperbolic section radial compressor. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The inverse problem in a hyperbolic section radial compressor.

Abstrakt

Na przykładzie wirnika sprężarki porównano wyniki rozwiązania zadania odwrotnego w ramach modelu 2D prowadzącego do kształtu wirnika, z zadaniem prostym, w ramach modelu 3D, dla skonstruowanego wirnika na bazie modelu 2D.Zasadniczym celem było uzyskanie równomiernych (bez oderwań) pól parametrów w obrębie wirnika sprężarki. Pokazano jak zmiana obrysu wirnika, z klasycznego kształtu stożkowego na hiperboliczny, wpłynąć może na równomierność rozkładu pól prędkości przed wlotem na wirnik. Przedstawiona metoda ma istotne znaczenie dla poszukiwania kształtów powierzchni maszyn wirnikowych przy sformułowanych ograniczeniach. Obliczenia w ramach modelu 3D wykonano programem Fluent.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 41, strony 789 - 803,
ISSN: 1429-2955
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Flaszyński P., Puzyrewski R.: The inverse problem in a hyperbolic section radial compressor. // Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Vol. 41., nr. 4 (2003), s.789-803
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi