The Kaizen Philosophy. Development of the International Company Based on Japanese method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Kaizen Philosophy. Development of the International Company Based on Japanese method

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy " dążenia do doskonałości " przedsiębiorstwa? Jaki rodzaj Kaizen wyróżniamy? Czym jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie procesem? Czy filozofia opierająca się na " uszczuplaniu " firmy jest skuteczna? Czym różni się od Lean Management? Czy Kaizen może być wykorzystywany jako koncepcja ułatwiająca rozwój osobisty? Postaram się odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania w oparciu o badania ilościowe. Na początku ukazano metodologię badań w świetle teorii, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Określono cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze oraz miejsce i czas badań własnych. Następnie przytoczono ogólną teorię koncepcji Kaizen, opierając się na dostępnej literatury. W związku z tym przywołano definicję koncepcji, wymieniono jej rodzaje, przedstawiono ogólnie genezę tego zjawiska oraz uwzględniono przyszłość tejże koncepcji prognozowaną przez naukowców – w oparciu o dostępne wyniki badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach międzynarodowych.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Filozofia Kaizen. Rozwój międzynarodowego przedsiębiorstwa według japońskiej metody
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
PWN Publishing House in Warsaw, Poland (ISBN 978-83-944545-3-1)
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi