The Leader's Guidebook. Three hundred and thirty-three (333) questions from the leader - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Leader's Guidebook. Three hundred and thirty-three (333) questions from the leader

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy stały się style liderów, ich analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz badań własnych. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy charakterystyczne lidera? Które style liderów występują w świecie polityki i kultury? Czy kobieta liderka różni się od mężczyzny lidera? Jakie czynniki wpływają na styl przewodzenia lidera? Kiedy mowa jest o przewodzeniu, a kiedy o zarządzaniu ludźmi? Jak powinien zachować się lider w sytuacji kryzysowej? Czy współpraca lidera z innymi ludźmi jest istotna? Postaram się odpowiedzieć na wyżej wymienione pytania w oparciu o badania własne. Na początku ukazano metodologię badań w świetle teorii, w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Określono cel i przedmiot badań, problem badawczy oraz hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze oraz miejsce i czas badań własnych. Następnie przytoczono ogólną misję przywództwa w świetle dostępnej literatury. W związku z tym przywołano definicję przywództwa, wymieniono jego style oraz przedstawiono genezę tego zjawiska. Podjęto się analizy kobiet oraz mężczyzn jako liderów. Ukazano zalety i wady lidera, podobieństwa między obiema płciami liderów i różnice między nimi oraz uwzględniono przyszłość funkcji lidera prognozowaną przez naukowców – w oparciu o dostępne wyniki badań własnych przeprowadzonych w wybranych firmach międzynarodowych. Ponadto przybliżony został rozwój pracy lidera: od współpracy z ludźmi, przez style pracy, aż po rodzaje wykonywania zamierzonych przez przywódców celów formuując książkę jako kompendium wiedzy. Książka zawiera trzysta trzydzieści trzy pytania od lidera, wraz z odpowiedziami z podziałem na branże. Zaczynając od takich sfer życia jak: kariera oraz praca, rozwój osobisty oraz duchowy, finanse oraz inwestycje, związki oraz rodzinę przez poglądy oraz politykę, religię oraz wyznania, aktywność społeczną, a na zdrowiu oraz sporcie kończąc. Przedstawiona została także postać lidera wraz z analizą jego sylwetki w siedemnastu indywidualnych wywiadach pogłębionych. W książce zawarto w sumie pięćdziesiąt wywiadów pogłębionych dla lepszego i głębszego zrozumienia tematu przywództwa oraz zarządzania z podziałem na branże. Wymieniono cechy charakterystyczne lidera, określono style liderów na wybranych przykładach, a także przybliżono konkluzje wybranych liderów z przeprowadzonych badań własnych.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Poradnik lidera. Trzysta trzydzieści trzy (333) pytania od lidera". Przewodnik dla każdego przedsiębiorcy z ambicjami
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
PWN Publishing House in Warsaw, Poland (ISBN 978-83-944545-2-4)
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi