The management methods of the hardware and virtual threads in the integrated multiprocessor shared memory architectures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The management methods of the hardware and virtual threads in the integrated multiprocessor shared memory architectures

Abstrakt

Rozprawa doktorska skupiona jest na problematyce efektywnego zarządzania bezpośredniego wątkami sprzętowymi i jednostkami przetwarzającymi, a również zarządzania pośredniego poprzez wątki wirtualne (zadania współbieżne). Omawia ona dostępne technologie wątków sprzętowych i porządkuje metodologie ich wykorzystania. Główna myślą przewodnią pracy jest stwierdzenie, że synchronizacja i zarządzanie wątkami sprzętowymi oraz wirtualnymi jest przetwarzaniem wysoce sekwencyjnym. Zatem każde usprawnienie efektywności tego przetwarzania znacznie poprawia skalowalność architektury wieloprocesorowej.Rozprawa proponuje nową, dwuwarstową metodę zarządzania wątkami sprzętowymi i wirtualnymi w warstwach sekcji krytycznych i zarządzania zadaniami SMP. Metoda ta jest oparta o układ funkcjonalny SHECS zintegrowany ze Sprzętowym Manadżerem Zadań SMP. Obie metody zaimplementowano i oceniono w środowisku przemysłowego symulatora IXA SDK Workbench dla procesora Intel IXP 2800 posiadającego 16 mikroprocesorów RISC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi