The meaning of cultural projects in the revitasation of urban Areas / Rola projektów kultury w rewitalizacji obszarów miejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The meaning of cultural projects in the revitasation of urban Areas / Rola projektów kultury w rewitalizacji obszarów miejskich

Abstrakt

Artykuł przedstawia rolę projektów kultury jako jednego z kluczowych czynników skutecznych działań rewitalizacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Culture for Revitalisation - Revitalisation for Culture / Kultura dla rewitalizacji - rewitalizacja dla kultury strony 6 - 14
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nyka L., Szczepański J.: The meaning of cultural projects in the revitasation of urban Areas / Rola projektów kultury w rewitalizacji obszarów miejskich// Culture for Revitalisation - Revitalisation for Culture / Kultura dla rewitalizacji - rewitalizacja dla kultury/ ed. red. Lucyna Nyka, Jakub Szczepański. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia / Centre for Contemporary Art LAZNIA, 2010, s.6-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi