The methods of design reliable distributed networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The methods of design reliable distributed networks

Abstrakt

Opisano dwie metody projektowania niezawodnych sieci rozległych. W pierwszej metodzie przyjęto, że koszt konstrukcji każdego połączenia jest jednakowy, w drugiej koszty opisuje zadana macierz kosztów. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych dróg pomiędzy węzłami sieci. Pierwsza z metod jest metodą dokładną, druga heurystyczną. Zdefiniowano i oceniono błąd metody heurystycznej. Opublikowano wyniki otrzymane dla wybranych struktur sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Modelling and Analysis D strony 37 - 49,
ISSN: 1291-5211
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: The methods of design reliable distributed networks// Advances in Modelling and Analysis D. -., (2002), s.37-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi