The new measures of the population ageing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The new measures of the population ageing

Abstrakt

Zestarzenie się populacji mierzy sie zwykle frakcją osób starszych. Miara ta nie uwzględnia rozkładu wieku wśród osób starszych. W pracy przedstawiane są nowe miary zestarzenia się populacji, których ideę zaczerpnięto z ekonomiki ubóstwa: absolutna luka wiekowa AG, relatywna luka wiekowa RAG, syntetyczna miara HRAG=HCR. RAG oraz syntetyczna miara P2. Te nowe miary testowo analizując proces zestarzenia się w 4 krajach europejskich w latach 1980-1996: w Austrii, Francji, Hiszpanii i Szwecji. Proponowane miary ujawniły aspekty zestarzenia się, których nie mogła ujawnić miara tradycyjna HCR. Zaproponowano więc rozszerzenie narzędzi badawczych zestarzenia się populacji o te nowe wskaźniki, łatwe w obliczeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kot S., Kurkiewicz J.: The new measures of the population ageing // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi