The notion of ''the person'' in A-T. Tymieniecka's anthropological thought - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The notion of ''the person'' in A-T. Tymieniecka's anthropological thought

Abstrakt

W artykule, pt. "The Notion of "Humanity" in Anna-Teresa Tymieniecka's Anthropological Thought"("Pojęcie "człowieczeństwa" w Anny - Teresy Tymienieckiej antropologicznej myśli") przedstawiłem pojęcia "człowieczeństwa" w myśli antropologicznej filozofki. Usiłowałem pokazać, że Tymieniecka podnosi "człowieczeństwo" ludzkiego bytu na "wyższy" poziom. Następnie wskazałem, że filozofka pojmuje "człowieczeństwo" w obrębie tzw. kultury życia. Kontynuując analizę tego fascynującego zagadnienia pokazałem, że Tymieniecka odsłania ludzki istotowy status człowieka i jego rolę w obrębie jedności-wszystkiego-co-żywe. Wtedy onto-wytwórcze pole fenomenologii życia A.-T. Tymienieckiej otwiera się na zjawianie się istotowych cech ludzkiego bytu, scil. jego człowieczeństwa. Z kolei podkreśliłem, że Tymieniecka traktuje moralny sens jako rozstrzygający czynnik w specyficznie ludzkim znaczeniu życia. Zwróciłem uwagę, że pojęcia, takie jak: "wartość", "cnota", "zasługa", "godność ludzka", "moralność" mają subiektywny status w filozofii życia A.-T. Tymienieckiej. W konkluzji, wskazałem, że dla "duchowego człowieka" wszystko może zjawić się w innej perspektywie niż dla "naturalnego człowieka", scil. w obrębie perspektywy supernaturalizmu czy też ponadnaturalizmu rozumienie moralnych kwestii może przybrać implic. obiektywny status.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Life, forces and the shaping of life : vital, existential, Vo. LXXIV [book 1] strony 41 - 49
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Migoń M.: The notion of ''the person'' in A-T. Tymieniecka's anthropological thought// Life, forces and the shaping of life : vital, existential, Vo. LXXIV [book 1]/ ed. ed. Anna Tymieniecka. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002, s.41-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi