The operation mode of E/E/PE system and its influence on determining and verifying the safety integrity level = Rodzaj pracy systemu E/E/PE i jego wpływ na określanie i weryfikację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The operation mode of E/E/PE system and its influence on determining and verifying the safety integrity level = Rodzaj pracy systemu E/E/PE i jego wpływ na określanie i weryfikację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa

Abstrakt

Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dla wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przeciętne prawdopodobieństwo niewypełnienia funkcji bezpieczeństwa na żądanie PFDavg. W przypadku systemów realizujących funkcje bezpieczeństwa w sposób ciągły lub w trybie częstego przywołania do działania, kryterium tym jest prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę PFH. W praktyce spotyka się systemy E/E/PE, w których zaimplementowane są różne funkcje bezpieczeństwa, realizowane w zarówno w sposób ciągły, jak i na żądanie. Istnieje problem wyboru kryterium probabilistycznego przed określeniem wymagań SIL dla takich systemów, jak i w późniejszym procesie weryfikacji ilościowej tych systemów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 289 - 298,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Barnert T., Kosmowski K., Śliwiński M.: The operation mode of E/E/PE system and its influence on determining and verifying the safety integrity level = Rodzaj pracy systemu E/E/PE i jego wpływ na określanie i weryfikację poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa// Journal of KONBiN. -., nr. nr 1 (13) (2010), s.289-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi