The phase composition of the surface layer of laser melted Ti-6Al-4V bioalloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The phase composition of the surface layer of laser melted Ti-6Al-4V bioalloy

Abstrakt

Zastosowanie metody obróbki laserowej stopów Ti zwiekszyły twardość i odporność stopu na korozję. Jednakże uzyskane warstwy były stosunkowo cieńkie. W pracy zastosowano laser o dużej mocy dla stopu schłodzonego w ciekłym azocie, aby uzyskać grubszą warstwę, która w strefie zewnętrznej złożona będzie z tlenku i azotku tytanu, ważnych faz w biostopach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 9, strony 221 - 223,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Świeczko-Żurek B., Jażdżewska M., Zieliński A.: The phase composition of the surface layer of laser melted Ti-6Al-4V bioalloy// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-60 (2006), s.221-223
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi