The phenomenon of rurality: the case of Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The phenomenon of rurality: the case of Poland

Abstrakt

Wieś była przez stulecia źródłem kultury polskiej. Wojny światowe i okres komunistycznego totalitaryzmu przyniosły ogromne straty w dziedzictwie kulturowym wsi. Transformacja ustrojowa i skrajny liberalizm gospodarki przestrzennej powodują dalszą degradację tego dziedzictwa. Podstawowe problemy ochrony dziedzictwa kulturowego wsi to słabość przepisów prawnych, zanik tożsamości kulturowej wsi, brak strategii kształtowania krajobrazu wiejskiego i nikła obecność problematyki wiejskiej w szkołach architektonicznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Baranowski A.: The phenomenon of rurality: the case of Poland// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi