The Polish perspective on adopting EU standards for nitrogen removal at large WWTP´s - case studies. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Polish perspective on adopting EU standards for nitrogen removal at large WWTP´s - case studies.

Abstrakt

W pracy przedstawiono porównanie szybkości procesu denitryfikacji mierzonej w warunkach laboratoryjnych z obliczeniami dokonanymi na podstawie bilansu masy dla bioreaktorów w skali technicznej. Doświadczenia wykonano w oczyszczalni ścieków'' Wschód w Gdańsku i ''Dębogóra'' w Gdyni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. 9th IWA Speciali- sed Conference Design Operation and Economics of LargeWastewater Treatment Plants strony 29 - 36
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mąkinia J., Dobiegała E., Świniarski J.: The Polish perspective on adopting EU standards for nitrogen removal at large WWTP´s - case studies. // Materiały konferencyjne. 9th IWA Speciali- sed Conference Design Operation and Economics of LargeWastewater Treatment Plants/ Praha: Czech Republic. Praha: Inst. Chem. Technol., 2003, s.29-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi