The problems of legitimisation during the period of the transformation of the political system in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The problems of legitimisation during the period of the transformation of the political system in Poland

Abstrakt

Wielowymiarowość współczesnych modeli demokracji analizuje sprawę legitymizacji adekwatnej do tych modeli. Zmiana źródeł legitymizacji w okresie transformacji systemowej, kryzys tradycyjnie rozumianej legitymizacji stanowią główny wątek problemowy danego artykułu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica nr 7, strony 135 - 144,
ISSN: 1219-5448
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kubka J.: The problems of legitimisation during the period of the transformation of the political system in Poland// Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. -Vol. 7., nr. 3 (2002), s.135-144
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi