The reception of Adam Smith´s works in Poland from the eighteenth to the twentieth centuries - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The reception of Adam Smith´s works in Poland from the eighteenth to the twentieth centuries

Abstrakt

Omówiono recepcję twórczości Adama Smitha w Polsce od końca XVIII w. do cza-sów najnowszych. Oprócz krótkiego wprowadzenia historycznego przedstawiono recepcję dwóch dzieł A. Smitha: ''Bogactwa narodów'' oraz ''Teorii uczuć moral-nych''. Praca zawiera liczne przypisy i odsyłacze do źródeł, a także Appendix: Early editions of the Adam Smithłs Works in Warsaw and Gdańsk [Wczesne edycje dzieł Adama Smitha w bibliotekach polskich (Warszawa i Gdansk)].

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: A Critical Bibliography of Adam Smith strony 168 - 183
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi