The reliability of any-hop star networks with respect to failures of communication nodes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The reliability of any-hop star networks with respect to failures of communication nodes.

Abstrakt

This paper investigated the reliability of any-hop star networks. The any-hop star topology is used in centralized computer networks. We will assume that the all nodes fail independently, links are failure-free. Following measures of network reliability are assumed: the expected number of nodes, which can communicate with the central node; the expected number of node pairs, which are connected by a path through the central node; the expected number of node pairs communicating. We assume that any two nodes can communicate mutually, if links and nodes forming rout among these nodes are non-damage states. The values of reliability measures were counted for one, two, three, four-hop star and chain networks. Obtained results compared with reliability of the networks with unreliable links. Rozważono niezawodność wielostopniowych sieci drzewiastych. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, kanały są niezawodne. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się poprzez węzeł centralny; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie. Wyznaczono niezawodność jedno, dwu, trzy, cztero-stopniowych oraz łańcuchowych sieci. Otrzymane wyniki porównano z niezawodnością sieci z zawodnymi kanałami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Computer Networks. 16th Conference, CN 2009, Wisła, Poland, June 2009 strony 127 - 134
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: The reliability of any-hop star networks with respect to failures of communication nodes. // Computer Networks. 16th Conference, CN 2009, Wisła, Poland, June 2009/ ed. eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. Niemcy: Springer, 2009, s.127-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi