The response of human colon cancer cells to C-1748 (4-methyl-1-nitroacridine derivative) treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The response of human colon cancer cells to C-1748 (4-methyl-1-nitroacridine derivative) treatment

Abstrakt

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 na komórki ludzkiego raka okrężnicy HCT8 oraz HT29. Komórki obu linii, traktowane badanym związkiem, ulegały przede wszystkim apoptozie, przy czym liczba komórek apoptotycznych była znacznie większa w przypadku linii HCT8. Ponadto, proliferacja części komórek HCT8, została zahamowana w wyniku uruchomienia procesu starzenia, czego nie obserwowano w przypadku linii HT29. Zarówno komórki HCT8, jak i HT29, poddane działaniu C-1748, nie ulegały katastrofie mitotycznej i/lub autofagii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Folia Histochemica et Cytobiologica nr 46,
ISSN: 0239-8508
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nowak-Ziatyk D., Augustin E., Moś-Rompa A., Skwarska A., Konopa J.: The response of human colon cancer cells to C-1748 (4-methyl-1-nitroacridine derivative) treatment // Folia Histochemica et Cytobiologica. -Vol. 46., nr. iss. 2 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi