The role of support institutions (including the regional development agencies) in the implementation system of the new regional policy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The role of support institutions (including the regional development agencies) in the implementation system of the new regional policy

Abstrakt

Artykul prezentuje instytucjonalne aspekty rozwoju regionalnego.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Regional Development and Regional Policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union Membership, Part I strony 203 - 219
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: The role of support institutions (including the regional development agencies) in the implementation system of the new regional policy// Regional Development and Regional Policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union Membership, Part I/ ed. eds. Paweł Churski, Waldemar Ratajczak. : POlish Academy of Sciences, Comittee for Spatial Economy and Regional Plannig, 2010, s.203-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi