The Selection of Anchoring System for Floating Houses by Means of AHP Method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The Selection of Anchoring System for Floating Houses by Means of AHP Method

Abstrakt

This paper indicates and analyses the use of anchoring systems, such as mooring piles, booms, mooring cables, and deadweight anchors with additional elastic connectors, which are the most frequently applied by the producers of floating houses. The selection of the most advantageous anchoring system is complicated and requires the application of quantitative and qualitative data and methods. This publication presents the results of the calculations using one of the most common methods of multi-criteria analysis of decision-making, namely AHP (analytic hierarchy process). The anchoring system, which is the most beneficial for users, has been indicated with the use of the main criteria such as: cost, time, external risk factors, geospatial factors, and the sub-criteria of the first and second order. Due to the conducted analysis, it has been shown that the most significant factor of the anchoring system selection for the users of floating houses is the investment cost that needs to be borne during the usage, and the most favourable anchoring system is the use of mooring cables.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 16 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Buildings nr 10, strony 1 - 17,
ISSN: 2075-5309
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Miszewska E., Niedostatkiewicz M., Wiśniewski R.: The Selection of Anchoring System for Floating Houses by Means of AHP Method// Buildings -Vol. 10,iss. 4 (2020), s.1-17
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3390/buildings10040075
Bibliografia: test
 1. Brzezicka, J.; Wiśniewski, R. Translocality on the real estate market. Land Use Policy 2016, 55, 166-181. otwiera się w nowej karcie
 2. Paradoks domów pływajacych (Paradox of Floating Homes). Available online: https://miedzyrzeczami. wordpress.com/2013/11/16/paradoks-budynkow-plywajacych/ (accessed on 5 July 2019). otwiera się w nowej karcie
 3. Domy Na Wodzie DNW (Houses on the Water). Available online: http://www.domynawodzie.pl/dnw_co. html#co_to_jest (accessed on 14 November 2013). otwiera się w nowej karcie
 4. Miszewska-Urbańska, E. Analiza mozliwości lokalizacji DNW na przykładzie Gminy Miasta Gdańska (Analysis of the possibility of Floating Homes location on the example of the Municipality of Gdańsk). In Młodzi Naukowcy Dla Polskiej Nauki (Young Sci. for Polish Science);
 5. Kuczera, M., Ed.; CreativeTime: Kraków, Poland, 2013; Volume 10, pp. 75-83. otwiera się w nowej karcie
 6. Miszewska, E.; Niedostatkiewicz, M. Application of multi-criteria method to assess the usefulness of a hydrotechnical object for floating housing. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2019, 660, 012015. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 7. Miszewska, E.; Niedostatkiewicz, M. Formalno-Prawne Uwarunkowania Mieszkalnictwa W Aspekcie Eksploatacji Mieszkalnych Jednostek Pływających (Formal and Legal Conditions for Housing Development in POLAND in the Aspect of Floating Houses). In Proceedings of the National Conference Technical and Legal Problems of Maintenance of Building Objects, Warsaw, Poland, 11-12 April 2019;
 8. Biegalski, D., Cudak, M., Jędrzejczak-Syrek, A., Osiecki, T., Sobczak, R.,Świderski, I., Wiktorski, R., Eds.; GUNB: Warsaw, Poland, 2019; Volume 99, pp. 129-139.
 9. Mazurkiewicz, B.K. Rozwiązania budowli hydrotechnicznych w portach jachtowych i marinach Hydrotechnical objects solutions in yacht ports and marinas. In Porty Jachtowe i Mariny (Yacht Ports and Marinas. Designing), 3rd ed.; Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej: Gdańsk, Poland, 2010; Volume 2, pp. 145-314.
 10. Miszewska-Urbańska, E. Identyfikacja systemów cumowniczych MJP i konsekwencje wynikające z ich zastosowania (Identification of Floating House mooring systems and the consequences of their use). In Dokonania młodych naukowców (Dokonania Młodych Naukowców); otwiera się w nowej karcie
 11. Kuczera, M., Ed.; CreativeTime: Kraków, Poland, 2014; Volume 5, pp. 579-582. otwiera się w nowej karcie
 12. Saaty, T. The Analytic Process: Planning, Priority Setting, Resources Allocation; Mcgraw: New York, NY, USA, 1980. otwiera się w nowej karcie
 13. Khatwani, G.; Kar, A.K. Improving the Cosine Consistency Index for theanalytic hierarchy process for solving multi-criteriadecision making problems. Appl. Comput. Inf. 2017, 13, 118-129. otwiera się w nowej karcie
 14. Önüt, S.; Soner, S. Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment. Waste Manag. 2008, 28, 1552-1559. [PubMed] otwiera się w nowej karcie
 15. Jozaghi, A.; Alizadeh, B.; Hatami, M.; Floof, I.; Khorrami, M.; Khodaei, N.; Tousi, E.G. A Comparative Study of the AHP and TOPSIS Techniques for Dam Site Selection Using GIS: A Case Study of Sistan and Baluchestan Province, Iran. Geosciences 2018, 8, 1-23. otwiera się w nowej karcie
 16. Dagdeviren, M. Decision making in equipment selection: An integrated approach with AHP and PROMETHEE. J. Int. Manuf. 2008, 19, 397-406. otwiera się w nowej karcie
 17. Konidari, P.; Mavrakis, D. A multi-criteria evaluation method for climate change mitigation policy instruments. Energy Policy 2007, 35, 6235-6257. otwiera się w nowej karcie
 18. Macharis, C.; Verbeke, A.; Brucker, K.D. The strategic evaluation of new technologies through multicriteria analysis: The ADVISORS case. Res. Transp. Econ. 2004, 8, 443-462. otwiera się w nowej karcie
 19. Felice, F.D.; Petrillo, A. Absolute measurement with analytic hierarchy process: A case study for Italian racecourse. Int. J. Appl. Dec. Sci. 2013, 6, 209-227. otwiera się w nowej karcie
 20. Felice, F.D.; Petrillo, A. Multicriteria approach for process modelling in strategic environmental management planning. Int. J. Simul. Process Model. 2013, 8, 6-16. otwiera się w nowej karcie
 21. Saaty, T.L. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process, 6th ed.; RWS Publications: Pittsburgh, PA, USA, 1996; Volume 95, pp. 69-93. otwiera się w nowej karcie
 22. Koç, E.; Burhan, H.A. An Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach to a Real World Supplier Selection Problem: A Case Study of Carglass Turkey. GBMR 2014, 6, 1-14.
 23. Tułecki, A.; Król, S. Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu (Decision models with the application of Analityc Hierarchy Process (AHP) method in the transportation area). Probl. Eksploatacji (Eksploatacion Problem) 2007, 2, 171-179. otwiera się w nowej karcie
 24. Dahlgaard, J.J.; Kristensen, K.; Kanji, G.K. Podstawy Zarządzania Jakością (Fundamentals of Quality Management); otwiera się w nowej karcie
 25. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw, Poland, 2000.
 26. Prusak, A.; Stefanów, P. AHP-Analityczny Proces Hierarchiczny. Budowa i Analiza Modeli Decyzyjnych Krok Po Kroku (AHP-Analytical Hierarchical Process. Construction and Analysis of Decision Models Step by Step), 1st ed.; Wydawnictwo, C.H.Beck: Warszawa, Poland, 2014; pp. 104-107.
 27. Stoltmann, A. Application of AHP Method for Comparing the Criteria Used in Locating Wind Farm. Acta Energetic 2016, 3, 144-149. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 28. Babic, Z.; Plazibat, N. Ranking of enterprises based on multicriterial analysis. Int. J. Prod. Econ. 1998, 97, 29-35. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 29. Downarowicz, O.; Krause, J.; Sikorski, M.; Stachowski, W. Zastosowanie metody AHP do oceny I sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego (Application of the AHP method to assess and control the level of security of a complex technical object). In Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji (Selected Methods of Ergonomics and Operating Science), 1st ed.; Downarowicz, O., Ed.; Wydawnictwo Politechniki: Gdańskiej, Poland, 2000; pp. 7-42.
 30. Adamus, W.; Gręda, A. Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich (Multiple criteria decizion suport in organizational and management chosen problems solving). In Badania Operacyjne I Decyzje (Operations Research and Decisions), 1st ed.; Ramsey, D., Ed.; Oficyna Wydawnicza Politechniki: Warsaw, Poland, 2005; Volume 2, pp. 5-36.
 31. Forman, E.H. Random indices for incomplete pairwise comparison matrices. Eur. J. Oper. Res. 1990, 48, 153-155. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 32. Alonso, J.A.; Lamata, M.T. Conistency in the Analytic Hierarchy Process: A new approach. Int. J. Uncertain. Fuzziness Knowl. Based Syst. 2006, 14, 445-459. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 33. Goodwin, P.; Wright, G. Analiza Decyzji (Decision Analysis for Management Judment);
 34. Wydawnictwo Nieoczywiste imprint GAB Media: Warszawa, Poland, 2016; pp. 339-350. otwiera się w nowej karcie
 35. Martyniak, Z. Metody Organizacji i Zarządzania (Organization and Management Methods); otwiera się w nowej karcie
 36. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw, Poland, 2000.
 37. de Bono, E. Sześć Myślowych Kapeluszy (Six Thought Hats); Sensus: Torun, Poland, 2008.
 38. Barbour, R. Badania fokusowe (Doing Focus Groups); otwiera się w nowej karcie
 39. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warsaw, Poland, 2011.
 40. Linstone, H.A.; Turoff, M. The Delphi Method: Techniquea and Applications; Addison-Wesley Publishing Company: Boston, MA, USA, 2002.
 41. Forman, E.H.; Peniwati, K. Aggregating individual judgments and priorities with the analytic hierarchy process. Eur. J. Oper. Res. 1998, 108, 165-169. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 42. Walecka, A. Brainstorming burza mózgów. Kompedium Metod i Technik Zarządzania (Compendium of Management Methods and Techniques);
 43. Szymańska, K., Ed.; Oficyna a Wolter Kluwer business: Warszawa, Poland, 2015; Volume 3, pp. 67-82.
 44. Janis, I.L. Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes, 2nd ed.; Cengage Learning: Boston, MA, USA, 1982; pp. 154-196. otwiera się w nowej karcie
 45. Ogrodnik, K. Multi-Criteria Analysis of Design Solutions in Architecture and Engineering: Review of Applications and a Case Study. Buildings 2019, 9, 244. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 46. SuperDecisions Software. Available online: https://www.superdecisions.com/ (accessed on 16 January 2019). otwiera się w nowej karcie
 47. Goepel, K.D. Implementation of an Online Software Tool for the Analytic Hierarchy Process (AHP-OS). Int. J. Anal. Hierarchy Process 2018, 10, 469-487. otwiera się w nowej karcie
 48. Grzyl, B.; Miszewska-Urbańska, E.; Apollo, M. The life cycle cost of a building from the point of view of environmental criteria of selecting the most beneficial offer in the area of competitive tendering. E3s Web Conf. 2017, 17, 1-8. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 49. Grzyl, B.; Kristowski, A.; Jamroz, K.; Gobis, A. Methods of estimating the cost of traffic safety equipment's life cycle. Matec Web Conf. 2017, 122, 1-6. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 50. Costa, J.F.S.; Wanderley, A.J.M.; Cosenza, C.A.N. A proposition to Solve Inconsistency Problem in Decision Matrices Using Genetic Algorithms. Available online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.528.6233&rep=rep1&type=pdf (accessed on 1 April 2020).
 51. Ergu, D.; Kou, G.; Peng, Y.; Shi, Y. A simple method to improve the consistency ratio of the pair-wise comparison matrix in ANP. Eur. J. Oper. Res. 2011, 213, 246-259. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 52. Tung, S.L.; Tang, S.L. A comparison of the Saaty's AHP and modified AHP for right and left eigenvector inconsistency. Eur. J. Oper. Res. 1998, 106, 123-128. [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 53. Nyka, L. Architektura I Woda Przekraczanie Granic (Architecture and Water Crossing Borders), 1st ed.; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk University of Technology: Gdańsk, Poland, 2013.
 54. Piątek, Ł. Displacing architecture? From floating houses to ocean habitats: Expanding the building typology. In Education for Research, Research for Creativity; otwiera się w nowej karcie
 55. Słyk, J., Bezerra, L., Eds.; Warsaw University of Technology: Warszawa, Poland, 2016; Volume 1, pp. 273-280.
 56. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi